Както Фермер.БГ писа, автошколи са се сдобили с правото да издават сертификати за работа с препарати за растителна защита. 
 
Според Закона за защита на растенията (Чл. 83) Дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице.
 
Според Чл. 84. ал. 1, тези, които имат висше образование в областта на аграрните науки с направление „Растителна защита" или „Растениевъдство" получават сертификат по право. А тези, които нямат такова образование, трябва да преминат обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, и успешно полагане на изпит. Обучението може да бъде присъствено или дистанционно.
 
Обучение се провежда от БАБХ, висши училища или институции в системата на професионалното образование и обучение по програми, които включват теми, заложени в Закона. 
 
Какво означава това – всеки, регистриран в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и представил учебна програма с темите, записани в закона, може да осъществи това обучение, т.е. - автошкола, конна база, гараж с пет стола и т.н. 
 
В едно предложение за курс, открито в интернет, дори се посочва, че курсът се провежда най-често дистанционно, за да бъдат улеснени курсистите. 
 
Така напълно се подценява аграрното образование, получено в гимназиите и университетите с това направление. 
 
„Този сертификат, в този му вид, толкова много опорочава науката, защото се оказва, че един студент, който е учил 5 години, напуска учебното заведение и не разполага с него. Аз влизам в това число. Бях много възмутен, когато преди две-три години, когато ме накараха да ходя да си платя и единствената привилегия беше, че тези, които са със висше образование, получават този сертификат, който струваше 50 лв., безсрочно“, коментира Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я). 
 
Хората, които нямат образование в направление растителна защита трябва да подновяват сертификата си на всеки 10 години. 
 
 
„Как един земеделски производител, преминал 15 или 30-часов курс, получава такъв сертификат за работа с препарати за растителна защита и утре на базата на този сертификат той подписва дневници за растителна защита, прави консултации, а някои с такъв сертификат могат да започнат работа и като търговци на препарати. Това е много възмутително“, отбеляза Петков.
 
Той разказа и за друг пример. „Моят син миналата година завърши университета по хранителни технологии. Специалността му е консервиране и хладилна техника. Изкара и магистратура. Така излиза от университета като магистър по безопасност на храните. Той обаче няма сертификат да води HACCP системата, примерно в сладкарница. В същото време собственик на сладкарница може да изпрати някои от персонала си на курс и да изкара този сертификат и да води HACCP системата на заведението. Става така, че младите хора учат пет-шест години и излизат без никакъв сертификат“. 
 
Въпросът е защо учебните заведения не издават такъв сертификат на завършващите студенти? 
 
„Все едно да съм завършил Семинарията, а да търся от Троянския манастир сертификат, че ставам за поп!“, коментира Божидар Петков. 
 
Дали е редно школи без необходимото направление да издават сертификати за работа с препарати за растителна защита, попитахме и ректора на Аграрния университет в Пловдив – проф. Христина Янчева. 
 
„Категорично такива сертификати трябва да се издават само от професионални гимназии или от висши училища, акредитирани в това направление. Не може всеки да издава такъв сертификат. На каква база?“, отговори тя и добави: 
 
„Проблемът е, че не може автошкола или друг просто регистриран в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), да издават сертификати за растителна защита. 
 
Ние планираме да изпратим официално писмо със становище до министъра на земеделието и до директора на БАБХ, защото те признават сертификати и издават лицензите“, каза професор Янчева. Тя предположи, че цените на курсовете от този вид школи и възможността за дистанционно обучение е примамливо за хората, на които им трябва сертификат. 
 
„Не може на основание, че е дадена учебна програма, да се издава лиценз за издаване на сертификати. Това не е основание. Всеки може да препише една учебна програма. Като нямаш капацитет, база – как става това? Стая с пет стола не е база. Не знам и как става, че курсовете се провеждат дистанционно“, отбеляза проф. Янчева. 
 
Не е логично сертификати да се издават от неспециализирани в растителната защита или аграрните науки школи и друго – защо студент, учил пет години специалност „Растителна защита“ да се нуждае от допълнителен сертификат за работа с препаратите. 
 
В същото време какво ще се случи, ако нямате такъв сертификат. 
Ако поради една или друга причина не сте минали това толкова  обучение, за да получите документ подлежите на сериозна глоба. Според  от Закона а защита на растенията, който използва тези средства без да има сертификат се наказва с парична санкция от 400 до 1400 лв.
 
Ако сте фирма и проверяващите констатират това нарушение, ще ви бъде наложена санкция от 800 до 2600 лв. За търговците и дистрибуторите, които си позволяват да продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв. От 2000 до 5000 лв. е глобата за юридически лица и ЕТ, които извършват биологични проби на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежават сертификат. 
 
Фермер.БГ се обърна и към Българската агенция за безопасност на храните с въпрос „На какви основания БАБХ издава лиценз и одобрява школи и други фирми, като им разрешава да издават сертификат за работа с препарати за растителна защита?“. Надяваме се да ни отговорят в най-скоро време.