Планира се Кампанията по директните плащания да започне на 1 март и да приключи на 9 юни 2023 г. Начинът на заявяване тази година ще е по различен, защото ще е по електронен път. Именно заради това всеки земеделски производител, който иска да кандидатства за директни плащания, ще трябва да си направи профил в Системата за електронно управление (СЕУ). 

Ето как да се регистрирате в СЕУ на ДФЗ

Това е за улеснение на фермерите - да имат пълен достъп до информацията за стопанствата си в ИСАК. 

Тези, които имат е-мейл, могат и сами да създадат профила си, като потвърждението се прави от общинските служби.

Тези, които нямат или пък не могат да се справят, ще получат помощ от служителите в Общинските служби по земеделие. 

Иначе стопаните ще могат и сами да си подадат и приключат заявлението. В този случай им е необходим квалифициран електронен подпис, с който да се легитимират пред ДФЗ.

Това обясни директорът на дирекция “Директни плащания” в Министерството на земеделието Аделина Стоянова пред земеделски производители във Велико Търново, по време на среща - част от разяснителна поредица от срещи за Кампания по директните плащания 2023. 

Фермерите, които вече са го направили, не е необходимо да правят нов профил за предстоящата Кампания. 

Всеки един, който иска да подаде заявление за 2023 г. трябва да има профил в СЕУ. 

Самото очертаване става чрез ИСАК, а СЕУ е част от ИСАК, каза експертът.

“Новото и различното от предишните кампании е, че фермерите ще виждат  в СЕУ предварително попълнени заявления. 

На база за информацията, която е в регистрите - за площите, за правните основания, за животните, системата автоматично автоматично ще направи комбинация от интервенции, по които стопаните могат да кандидатстват”, каза Стоянова. 

Стопаните не са задължени да кандидатстват по тях, това е само по желание. 
Те могат да откажат да заявят някоя от интервенциите, а други да заявят. По някои може да се редуцират площите или животните. 

След приключване на Кампанията ще започне да работи системата за мониторинг на площи. 

“Това означава, че сателитното наблюдение ще дава информация за площите на фермерите - дали са допустими, дали са заявени правилно спрямо правните основания, дали отговарят на други изискванията. 
Ако се установи някакво несъответствие, земеделските производители няма да бъдат санкционирани. Служителите от ДФЗ ще изпращат съобщения през СЕУ и чрез тях стопаните ще бъдат информирани какво е установено като несъответствие”, обясни Стоянова. 

След получаването на това съобщение, земеделските производители ще имат 14-дневен срок да реагират. 

Ако сателитът е установил, че тревоустоят е по-висок, отколкото е прието по отношение на постоянно затревените площи, трябва да се почисти или този парцел да бъде изтеглен от заявлението за подпомагане. 

Съобщенията, които земеделците ще получават през СЕУ са предупредителни и в никакъв случай не водят до санкции. 

Подобни промени в заявлението ще може да се прави до 1 октомври. И за това отново няма да се търпят санкции, обясни Стоянова. 

СЕУ е свързана с електронните пощи на земеделските производители. 
“В момента, в който се получи съобщение в СЕУ, фермерът ще получи имейл. Тези съобщения ще се изпращат най-много веднъж месечно. 

В момента СЕУ не е предвидено да прави SMS известяване”, каза Стоянова. 

Важно е да се отбележи, че 14-дневният срок започва да тече от момента, в който земеделският производител отвори съобщението. 

Стоянова припомни, че Наредбата за директните плащания е качена за обществено обсъждане. 

Старата Наребда №3 и старата Наредба №5, които са за предишен период, ще продължат да са валидни още 2 години най-малко. 

Това ще стане докато върви обжалването на уведомителните писма за Кампания 2022.