Валонският център за селскостопански изследвания (CRA-W) в Белгия събра фермери, изследователи и експерти, за да създадат жива лаборатория, тестваща едновременното приложението на препарати за растителна защита (ПРЗ) и стратегии за намаляване на обработката на почвата, информира EIP-Agri.

Ангел Вукодинов: Безхаберието на управляващите притиска всички сектори

Дидие Стилмант, ръководител на отдел „Устойчивост, системи и перспективи“ в CRA-W обясни:

„Идеята е да предложим системни иновации за намаляване на пестицидите и далеч по-малка обработка на почвата. Затова и тестваме системи, подобряваме ги и ги популяризираме сред фермерската общност”.

Живата лаборатория се състои от 12 фермери, разпръснати из цяла Валония, съветници от Greenotech, изследователи и техници от CRA-W. 

Дидие подчертава важността на подхода с множество експерти в тяхната група: 

„Имаме и социолог на борда, който помага на групата да улесни обмена и комуникацията между членовете, да подчертае неизказаните неща и точките на внимание.“ 

Тестваните практики са strip-till,no-till drill, покривни култури и други. Измежду тези 12 фермери се срещат два типа земеделци: биологични производители, които биха искали да намалят интензивността на оран и други, занимаващи се с консервационно земеделие, които биха искали да намалят употребата на пестициди и по-специално на хербициди или фунгициди. 

Венсан Ренар е един от фермерите, които се присъединиха към тази група. Първоначално той се занимава с консервационно земеделие, но се е завърнал към оранта преди 10 години, след като преминава отново към биологично земеделие. 

„Реших да се присъединя към групата, тъй като исках да придобия нови практически знания за това как да намаля интензивността на обработката на полските култури, за да подобря плодородието на почвата. Контролът на плевелите е най-голямото ми предизвикателство“, коментира фермерът.

Всеки фермер тества иновативните практики на един хектар и успоредно с това го прави като контролен парцел с възможност за сравняване на резултатите. Мониторингът на парцелите се провежда в продължение на няколко години, като фермерите се ангажират с тестовете в продължение на три години. 


Всяка година групата организира две събития, за да представи най-новите резултати и да анализира ефективността на тестваните практики. Едно от тези събития се провежда на място.