Двойно намаляват площите, засети с ечемик в Ямболско в сравнение с миналата година, каза Стоян Кунев, директор на Областна служба „Земеделие” пред БНР.
 
Тази есен 60 000 декара са засети с ечемик, докато миналата година са били над 100 000. По-малко са и площите, засети с рапица и пшеница.
 
Като основен фактор за това отдръпване обаче Кунев не посочва климатичните изменения. Според него доста хора вече не гледат животни и не се нуждаят от храна за тях. Нещо повече, повечето предпочитат да взимат ренти под формата на пари, а не в натура – ечемик.
 
Забелязва се и друга тенденция. Увеличава се броят на производителите, които се ориентират към бобовите култури. През миналата година само с нахут са засети 95 000 декара.