Приоритет, поставен от Европейската комисия (ЕК) за новия програмен период 2014-2020 г., е стремежът подпомагането на земеделските производители да бъде насочено към действителните земеделски производители, т.нар. активни фермери. Експерти от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) припомнят, че по темата е имало много дискусии как да бъде дефинирано понятието „активен фермер“ без да бъдат засегнати стопаните, които извършват земеделска дейност, но поради специфичността на дефиницията биха могли да изпаднат от подпомагане на база на определените критерии.

 

„Дебатите бяха сведени до едно просто, но задължително изискване – площите, които поддържат или обработват земеделските производители, да не бъдат т.нар. неподдържащи се площи, тоест такива върху които да не се извършва минимална земеделска дейност“, обясняват от МЗХ. Казано по друг начин – необходимо е върху дадена земеделска площ да се извършва поне минимална дейност, за да бъде земеделският производител подпомаган.

 

Важно е да се отбележи, че към тази обща дефиниция е добавен изричен списък на субекти, които са изключени от подпомагане – летища, жп структури, стопанства, поддържащи водни съоръжения, спортни игрища и места за отдих. От МЗХ обясняват, че отчитайки спецификите на всяка от страните-членки дефиницията за „активен фермер“ е много гъвкава и съдържа минимум изисквания. Така всяка държава-членка ще може да изключва с държавен акт от подпомагане субекти, които отговарят на определението „земеделски производител“, но всъщност не извършват земеделска дейност.

 

Крайната цел е премахването на редица вратички в закона, позволяващи на ограничен брой дружества да заявяват преки плащания, въпреки че основната им стопанска дейност не е селскостопанска. Което в последна сметка означава, че правилата за активно действащи производители стават по-строги в следващия програмен период. От МЗХ заявяват категорично, че от подпомагане няма да бъдат лишавани фермерите, които реално извършват земеделска дейност.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!