На свое заседание Комисията по земеделие на Европейския парламент (ЕП) реши да предаде трите доклада за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), които са вече приети от предишната Комисията. Това се казва в последния бюлетин на Министерството на земеделието.

Новата ОСП: Ще има ли субсидии за опазване на почвите?

Председателят на Комисията Норберт Линс заяви, че членовете са се съгласили  да възобновят работата си по реформата на ОСП. За целта те ще поискат позволение от Председателския съвет, който включва председателя на ЕП и лидерите на политически групи. За основа ще се ползват докладите, вече одобрени през месец април.

Одобрените три доклада засягат Регламентите за Стратегическите планове на ОСП, Общата организация на пазарите и финансирането, управлението и мониторинга. 

Това означава, че Комисията избягва процедурата да започне от самото начало. Искането за запазване на трите досиета ще бъде изпратено до Конференцията на председателите на комисии, която ще се проведе на 17 септември.

Те, от своя страна, ще го изпратят на Председателската конференция. На 19 септември тя трябва да реши дали да предаде текстовете на ЕП. Другият вариант е да поиска от новата Комисия по земеделие да започне отново работа по тях. 

Ако досиетата от предишния мандат стигнат до пленарна зала, отново може да възникне проблем. Една или повече политически групи или поне 38 евродепутати могат да поискат да ги върнат обратно в Комисията по земеделие. Това ще позволи на новите членове на ЕП да направят изменения и да адаптират текста. 

Ако обаче тези досиета не бъдат върнати обратно в Комисията, депутатите ще могат да внесат измененията в пленарна зала, като следват обичайната законодателна процедура. 

Следващата среща на Комисията е насрочена за 25 и 26 септември.

Следете темата и на cap4us.agri.bg