Министрите на земеделието на страните членки на ЕС ще се съберат този месец в Хелзинки на неформално заседание за климатичните промени, опазването на почвите от ерозия и финансовата подкрепа за това от новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

AgriАнализ: Докъде я докарахме реално със SWOT анализа за земеделие?

Финландското председателство на Съвета на ЕС е подготвило документ, който поставя за обсъждане няколко належащи въпроса.

Какво е значението на поглъщането на въглерод от почвите в борбата с измененията на климата? Какво е състоянието на почвения органичен въглерод на територията на ЕС? Какви инициативи има в ЕС по тази тема и каква ролята на ОСП след 2020 г.? Какъв е пътят напред?

„На 24 септември 2019 г. в гр. Хелзинки, Финландия ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие, на което темата на дискусията ще бъде „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата – Насърчаване на устойчиво земеделие чрез поглъщане на въглерод от почвата“, съобщи българското Министерство на земеделието.

По време на неформалното заседание министрите ще търсят отговор на въпроса осигурява ли предложението на ЕК за нова ОСП след 2020 г. подходяща рамка за подобряване на поглъщането на въглерод от почвите във всяка отделна държава членка.

От голямо значение е дали националните правителства предвиждат включването на тази цел в списъка от конкретни мерки в Стратегическия план по ОСП за финансова подкрепа.

Министрите ще се информират също има ли добри практики, които подкрепят поглъщането на въглерод в почвите и са подходящи за споделяни с другите страни членки на ЕС.

Министерството на земеделието: „Според документа на Финландското председателство в рамките на различните типове земеделски земи, затревените площи и особено постоянно затревените са най-ефективните „поглътители на въглерод“ (carbon sinks).“ 

Установено е, че съществуват няколко метода за увеличаване на почвения органичен въглерод.

В Оценката за въздействието, която придружава пакета от законодателни предложения на ЕК за реформа на ОСП след 2020 г., има хипотеза, че междинните култури - онези, които заемат площта извън отглеждането на основните култури, могат значително да намалят ерозията на почвата

Въпреки това междинните култури ще трябва да се комбинират с други добри практики, като сеитбооборот или частична оран за значително намаляване на ерозията. В същото време подходящите методи до голяма степен зависят от местните условия и практики.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

осп