Оценката на световното производство на пшеница, в доклада на Американския департамент по земеделие (USDA) за месец януари, предвижда нов рекорд. 
 
 
Това се дължи най-вече на увеличено производство в Русия. Крайните запаси са оценени на 268,01 млн. тона, което е с 15,3 млн. тона повече от тези през предходната година.
 
 
Като цяло прогнозата на USDA за производството на основните зърнени култури през месец януари показва, че то достига 1,943.21 млн.тона при консумация от 1,954.54 млн.тона. Прогнозата на Международния съвет по зърно (МСЗ) е за световно производство на зърнени култури в размер на 2,100 млн.тона, което е само с 2% по- малко от производството през изминалия сезон. 
 
Повечето промени се дължат на пшеницата (включително за Русия, Канада, Аржентина и Австралия) и царевицата (за Европа, Америка, Китай, Нигерия и Етиопия). Прогнозата на „Стратиджи грейнс“ за производството на зърнени култури в ЕС е оценено на 298,4 млн.тона, а площите се запазват на същите нива от 55,3 млн.ха. 
 
По прогноза на ЕК производството на зърнени култури в ЕС се равнява на 305,5 млн.тона, което е с 3% повече от 2016/17 год. По-голям растеж отбелязват Франция с 26,2%, както и Румъния с 24,7%, докато Испания бележи спад от 31,3%, както и Унгария с 16%. Площите, засети с тези култури, са намалели с 2,3% на 55,5 млн.ха. От тях, площите с овес и ръж са съответно с 3,1% и 2,9% повече, а останалите култури отбелязват спад в площите.