Проучване, публикувано от американското министерство на земеделието (USDA), показва, че емисии на парниковите газове от етанол, произвеждан  от царевица са  39% по-ниски от тези от конвенционален бензин. Цифрата нараства до 43%, когато етанолът се произвежда в рафинерии, захранвани с природен газ. 
 
 
Данните от статията „Предимствата на парниковия газ от царевичен етанол - оценка на последните доказателства“, са изчислени от група, ръководена от д-р Ян Льовандровски.
 
[news]
Преди дни министърът на земеделието на САЩ Сони Пърдю подчерта, че статията от 15 страници показва, че биогоривата от Централна Америка намаляват парниковите газове  повече от очакваното. Той също така приветства въвеждането на целогодишно продажби на гориво E15. 
 
В резултат от търсенето на етанол, са ревизирани оценките за промяна в земеползването. Последният анализ открива само скромни увеличения на площта на културите, в сравнение с по-ранните прогнози, че земеделските производители ще използват повече земя в резултат на увеличените цени на царевицата. Подобренията в рафинериите за производство на етанол и мерките за опазване в стопанствата също намалиха емисиите, свързани с етанола.