Европейската асоциация на тютюнопроизводителите (UNITAB) проведе първият си изпълнителен комитет за годината. Събитието се състоя в централата на асоциацията в Париж, Франция.
 
 
На заседанието тютюнопроизводителите от европейската асоциация дискутираха различни тема. Водеща, сред които отново е мястото на суровината в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз след 2020 г. 
 
Към настоящия момент българският тютюнопроизводител получава средства от преходната национална помощ за тютюн, която обаче ще бъде актуална до 2020 г. В следващия програмен период 2021-2027 г. не се знае дали ще бъде отпусната помощ за този сектор. Именно този факт притеснява не само българските, но и европейските тютюнопроизводители.
 
На събитието България бе представена от председателя на Национална асоциация на тютюнопроизводителите-2010 (НАТ-2010), вицепрезидент на UNITAB и вицепрезидент на Европейската междубраншова организация в сферата на суровият тютюн в Европейски съюз (ELTI), Цветан Филев. Д
 
Други теми, които браншовиците от старият континент разгледаха на заседанието си бяха бюджетът на асоциацията за 2019 г., както и равносметката от работните срещи на UNITAB с тютюневата индустрия в Брюксел през миналата година.