Очаква се още през следващия месец да влязат в сила улесненията за работодателите, които искат да наемат сезонни работници от чужбина.
 
 
Облекчаването на редица процедури беше прието от Народното събрание на 1 март тази година с промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
 
До 29 април ще приключи общественото обсъждане на измененията в правилника за приложение на закона. След това с постановление на Министерския съвет новите разпоредби ще бъдат приети и ще влязат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа промените тази седмица, като работодателите очакват цялата процедура по приемането на правителственото постановление да приключи през май.
 
Едно от предвидените облекчения е увеличаване на квотата за наемане на чуждестранни работници от 10% на 20% от персонала на дружеството. За малките фирми повишението е още по-голямо - от 10% на 35%.
 
 
„Създава се процедура по регистрация на заетостта за лицата от български произход да упражняват заетост без разрешение“, отбелязва социалният министър Бисер Петков в доклада с мотивите за промени в правилника.
 
Той допълва, че с промените се регламентира ускорената процедура за издаване на разрешение за сезонен работник, който поне веднъж е работил на територията на България като сезонен работник през последните 5 години.
 
Ще бъдат уредени и случаите, в които сезонният работник продължава да работи при същия работодател след изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост, при което се преминава към разрешителен режим до 9 месеца.