Учените от Института по фуражните култури (ИФК) - Плевен, разработиха и внедриха технология за засяване на тревостои от многогодишни тревини култури - люцерна и ежова главица на площи, на които предстои монтаж на фотоволтаици или са монтирани такива, съобщи за Фермер.БГ директорът на ИФК проф. Атанас Кирилов. Той обясни, че смеската от двете многогодишни култури може да се засява преди инсталиране на панелите или на площи при вече монтирани такива. Създаденият многогодишен тревостой запазва плодородието на почвите, предпазва ги от водна и ветрова ерозия и дава фураж за животните.

 

тревостои

 

Той се коси четири пъти в годината и носи на собствениците на фотоволтаика допълнителни приходи от продажбата на фуража. „В наши дни нарастващият дефицит на минерални горива ориентира човечеството към възобновяеми енергийни източници. Особена актуалност получиха слънчевите електроцентрали - фотоволтаиците, които използват слънчевата радиация за получаване на електрическа енергия. Фотоволтаиците, които се използват за получаване на електрическа енергия, а земята под тях за агропроизводство, се наричат агро-фотоволтаични полета или паркове.

 

тревостои

 

Създаването на многогодишна тревна покривка под фотоволтаичните модули има положителен ефект, който се изразява в охлаждане на площта под модулите през горещите летни месеци, подобрявайки тяхното електропроизводство, запазване на почвеното плодородие, предпазване на почвата от ветрова и водна ерозия и получаване на допълнителна биомаса - фураж за животновъдството“, обясни проф. Кирилов. Той допълни, че учени от ИФК - Плевен успешно са експериментирали тази технология на новостроящ се фотоволтаичен парк.

 

тревостои

 

„През пролетта на 2011 г. бе подготвена и засята площта (300 дка) с многогодишна житно-бобова тревна смеска от люцерна и ежова главица, а следващата година бяха монтирани фотоволтаичните панели. Добивът и качеството на полученият фураж не се различаваха от този при контролните участъци, без фотоволтаични панели. Оказа се, че в подпанелните пространства ежовата главица понася по-добре от люцерната условията за развитие на сянка“, обобщава проф. Кирилов.

 

В Института по фуражни култури има създадени нови сортове от други житни треви, като пустинен житняк и гребенчат житняк, които също могат да се използват за такива цели.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!