Последните дни на март донесоха успокояване и известно намаление на цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари, съобщи Софийската стокова борса.

Първи прогнози за производството на пшеница за сезон 2018/2019

В Чикаго пшеницата поевтиня с нови 2.00 долара до 198.00 долара/тон, във Франция промяната е с 1.00 евро до 166.00 евро/тон.

Пазарите в Украйна и Русия отново направиха изключение от общата тенденция. Там беше отбелязано повишение с 2 долара, като цените бяха съответно 202.00 долара/тон в Украйна и 205.00 долара/тон в Русия.

При царевицата тенденцията на цените също е надолу. В САЩ котировките спаднаха с 1.00 долар до 182.00 долара/тон, в Украйна – със 7 долара до 200.00 долара/тон, а във Франция - с 1.00 евро до 165.00 евро/тон.

Рапицата в Евпорейския съюз (Еuronext)поевтиня с 1.25 евро до цена от 346.25 евро/тон, а цените на ечемика отидоха нагоре. В Русия повишението е с 5.00 долара до 170.00 долара, а в Украйна – с 3.00 долара до 210.00 долара/тон.

В кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД цените на контрактите не отбелязват промени. През изминалата седмица имаше само предложения без покупки. Цената на хлебната пшеница беше 283.00 лв./тон.

Фуражната пшеница се предлагаше на 271.00 лв./тон, а фуражният ечемик - на 252.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.

В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат без промяна, като има търсене за овес.