По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната остават близки до нивата от предходната седмица. 
 
 
Пиле – прясно, охладено
Предлагането на едро на охладеното пиле на тържищата се задържа в ценовите граници от 3,95 лв./кг в Търговище до 4,99 лв./кг в Благоевград. При липса на  седмични отклонения на стойностите по области, средната цена на едро на продукта за страната остава 4,49 лв./кг.
 
Пиле-замразено 
По области, цените на едро на замразеното пиле са в границите от 2,66 лв./кг в Ямбол, до 4,60 лв./кг в Добрич. Във Враца, Бургас и Пловдив продуктът поевтинява с между 1% и 7,7% спрямо предходната седмица, докато в София, Плевен и Сливен поскъпва от 2,1% до 8,3%. Тези разнопосочни ценови изменения се компенсират и средната цена на едро на замразеното пиле за страната остава 3,71 лв./кг.