Съгласен съм с поправките в Закона за тютюна, но държавата трябва да си изиграе добре ролята и да има дисциплина в нашия сектор, тъй като ежегодно в хазната влизат около 2 милиарда лева само от сектор Тютюн. Това каза Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ 2010) в интервю за Фермер.БГ
 
Г-н Филев, как върви събирането на тазгодишната тютюнева реколта и ще има ли реално спад в производството?
До момента 50% от тютюневата суровина от четирите сортови групи, които се отглеждат в България – Вирджиния, Басма, Каба Кулак и Бърлей е прибрана. Да, наистина се очаква спад в производството тази година и то в размер на размер 30%, в сравнение с предходната 2015 стопанска година. 
 
Какви са прогнозните количества, които се очакват да бъдат прибрани?
Общо 23 623 тона е количество произведен тютюн в страната за реколта 2015 година. Индикацията за стопанската 2016 година е, че ще бъдат произведени между 16 000 и 18 000 тютюн.
 
Можем ли да откроим кои са причините за тазгодишния спад в тютюневата продукция?
Като първо това е, че с 30% по-малко са разсадените площи. Втората причина е това, че голям брой от тютюнопроизводителите се преориентираха към производства с други култури, а третата причина, допринесла за явния спад, е сухото лято или нека да я обединим - почвено-климатичните условия.
 
Казахте една от причините е сухото лято, как засушаването влия върху качеството на продукцията и колко качествена ще бъде тя тази година?
Разбира се, влияе винаги! Това винаги е бил един от основните апели на НАТ 2010 към земеделските стопани, а именно земеделците да се стремят към производството на по-качествена тютюнева суровина, която да доведе до по-високи изкупни цени за единица килограм. На този етап като качество се наблюдава същото качество, като миналата година, но количеството ще бъде по-малко, както казах и преди. Във връзка с цената няма как да коментираме все още, но ще използвам възможността чрез вашата медия да обърна внимание на тютюнопроизводителите. Тютюнопроизводителите трябва да се стремят към произвеждането на качествена суровина. Затова, защото от 2007 г, откакто България в член на ЕС, ние сме принудени да работим като всички останали сектори по принципа на пазарната икономика, според търсенето и предлагането, което ще рече, че добра, качествена продукция би било нормално да получи качествена цена. Другото нещо – трябва да се съобразяваме с конкуренцията на тютюнопроизводителите от съседните на нас държави, като Македония, Турция и Гърция. Това се отнася основно към отглеждащи ориенталски тютюн земеделски стопани. Всички фирми и контрагенти, с които ние работим ежегодно, са мултинационални компании, те купуват тютюн от цял свят, затова ние трябва да бъдем конкурентоспособни.
 
 
Кога се очаква да приключи тазгодишната тютюнева кампания?
Краят на изкупната кампания е нормално, и е добре да приключи, към края на месец септември до първите десет дни на месец октомври, за да може тютюневата суровина, по естествен начин, да ферментира, да добие качество на суровината и в никакъв случай да не се прибира тютюн след средата на месец октомври, защото няма да има време да изсъхне и се получава недобро качество на суровината, за което тютюнопроизводители получават ниски изкупни цени.
 
Други години имаше напрежение при изкупуването на тютюна. Сега се наблюдава и сериозно забавяне на плащанията от страна на фирмите изкупвачи на суровината... много дискусии, много преговори. Според вас тази година ще има ли подобно напрежение?
Много деликатен въпрос, лично на мен ми се иска да няма такова, но мога да кажа какво ще направим ние, като отговорна национална браншова организация в сектор тютюн. Именно през месец октомври ще проведем поредица от семинари в тютюнопроизводителните региони на тези семинари, традиционно каним представител от МЗХ. към който да бъдат зададени въпроси от сектора и нашите тютюнопроизводители да получат професионални отговори. Успоредно с това на тези семинари традиционно каним и всички търговски фирми, които оперират на територията на България, за да могат производителите да зададат въпроси и към тях и да получат също актуални коректни отговори по отношение на изкупната кампания. 
 
Новите поправки в Закона затрудняват ли самите производители?
Това, което се чува от тютюнопроизводителите е, че Регистъра на тютюнопроизводители затруднява работата на земеделските стопани по отношение на това, че много от тях не могат да изпълнят критериите, за да влязат в регистъра на тютюнопроизводители. Мое лично мнение е, че тези поправки са коректни, те са стъпка напред към доброто развитие на сектора на национално ниво, защото след като се спазят всички промени в Закона и ние се научим да работим коректно, на светло, легално, ще се знае във всеки един момент на територията на страната колко са тютюнопроизводителите, колко тютюн ежегодно се произвежда в страната, кой го изкупува, как го преработва и в крайна сметка къде отива нашия краен продукт. 
 
Каква трябва да е ролята на държавата?
Тук свързвам тази тема и с това, че в настоящият момент в България има тютюнопроизводители, които отглеждат растения - тютюнева суровина, за която нямат сключен договор с търговец. От такива моменти идва напрежението в сектора. А след като нямат сключен договор, те не могат да реализират продукцията си. Но има и друг момент – съществуват и производители, които са сключили няколко договора с различни фирми за едно количество тютюн. Всичко това не създава ясна представа нито за държавата, нито за фирмата, нито за самия тютюнопроизводител и никой не знае колко е тютюнът в България ежегодно. Затова отчитам като положителен елемент това да се постигне ясна представа в сектора и всички сегменти да имат помежду си ясни правила за работа – от тютюнопроизводителят през преработвателят до производителят на тютюневи изделия. Нашата тютюнева суровина е изключително специфична, от нея се произвеждат тютюневите изделия, които са акцизно обложени и от целия сектор тютюн в крайна сметка, ежегодно в хазната влизат около 2 милиарда лева и ние сме щастливи от това, че реално помагаме на държавата да облагодетелства образованието, културата, а дори и да субсидира секторите. Затова държавата трябва да си изиграе ролята, да има дисциплина в нашия сектор, за да има и добра събираемост на бюджета на Република България в крайна фаза. Държавата трябва да има яснота как се развиват нещата, в какви обеми в сектор тютюн, тъй като както винаги сме казвали, а аз твърдо стоя зад думите си, нашата тютюнева суровина е изключително специфична, от която в крайна фаза се произвеждат тютюневите изделия, които са акцизно обложени и от целия сектор тютюн крайна сметка, ежегодно в хазната влизат около 2 милиарда лева и ние сме щастливи от това, че реално помагаме на държавата да облагодетелства образованието, културата, а дори и да субсидира секторите.

 

ИНТЕРВЮ НА

Христина ВАСИЛЕВА