Производството на ягоди през този месец изостава в сравнение със същия период на миналата година, въпреки значителното увеличение на заетите площи. Това стана ясно от седмичния анализ на основните земеделски култури, публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Плододаващите площи, заети с ягоди, към 25 май тази година, са 10 574 декара или с 51% повече в сравнение с края на същия месец на 2017 г. От реколтираните вече 3 404 декара са прибрани 1 034 тона ягоди при средно 304 кг/декар.
 
Експертите на министерството отбелязват съществен спад средния добив - с 45% спрямо същия период на миналата година. Затова прибрана продукция е намаляла с 2.4% на годишна база, въпреки увеличението на площите.
 
В същото време тази пролет е изключително успешна за производителите на череши. Прибраната реколта е три пъти по-голяма на годишна база, като вече надхвърля 1 161 тона. Това се дължи на по-ранно прибиране на реколтата през настоящата година в комбинация със значително увеличение на плододаващите площи до 84 071 декара и увеличаването на средния добив с 52% до 292 кг/декар.
 
 
„Стартира прибирането на реколтата от трайни насаждения и етерично-маслени култури. Към 25.05.2018 г. продукцията от маслодайна роза възлиза на 9 766 тона – над три пъти повече спрямо същия период на 2017 г., което се обяснява основно с по-ранния и едновременен цъфтеж през настоящия сезон“, коментират експертите на МЗХГ.
Според тях, отчитаното значително увеличение на средния добив розов цвят от декар е свързано до голяма степен със спецификата на прибиране на реколтата от маслодайна роза – няколкократно от едни и същи площи. 
 
Министерството представя данни и за сектор „Тютюн“. До края на миналата седмица са разсадени 865 декара с тютюн тип „Бърлей“, 9 148 дка с тютюн тип „Вирджиния“ и 22 865 дка с тютюн тип „Ориенталски“. В сравнение със същия период на 2017 г. площите с тютюн тип „Вирджиния“ и „Бърлей“ са съответно с 31.9% и 84.8% по-малко, а тези с тютюн тип „Ориенталски“ – с 8.6% повече.