Оранжерийното производство на зеленчуци бе доста успешно тази година. Успяхме да съберем от квадратен метър с 10 кг повече продукция, сравнено с 2017 г. Това означава, че сме постигнали резултат от 122 кг/кв. метър, като от 120 кг от тях (или 282 краставици) бяха от първи клас със средно тегло 425 грама, споделя Франк Кемпкс, служител в оранжерията и учен, специализиран в отглеждането на културата, пише изданието glastuinbouw.wur.nl.

Фермери, знаете ли как да попълните електронния опис?

2018-а година стана втората пълна година, в която в зимната оранжерия се тества отглеждане на краставици  с телена конструкция.

Самата оранжерия е построена през лятото на 2016 г. с основна цел да се осигурят 10% повече светлина през зимата. За постигането й са използвани по-големи стъклени панели и дифузно стъкло с висока светопропусклива способност плюс специално прахово покритие с повишена отразителна способност и допълнителен светопропусклив екран.

Тази година бе уникална за университетските производители на зеленчуци. Реализирани са 42 последователни седмици с реколта от краставици, посадени в края на миналия декември.
 
Традиционно много производители на краставици сменят растенията в оранжерията в средата на лятото, което вади от графика почти 3 седмици, казва Кемпкс.

Ние осъществихме последователна замяна в края на април и средата на юни, за да постигнем „по-плавно“ производство. Очаквахме, че тази практика няма да доведе до незабавно получаване на повече килограми продукция. В същите седмици обаче, когато останалите оранжерийни производители обикновено извършваха сеитбооборот, ние вече събирахме реколта – около 4,5-5 кг на квадратен метър. Става дума за едни допълнителни 10 кг, които ни позволиха да подобрим миналогодишния си рекорд, допълва ученият.

В допълнение към по-високата продуктивност, намаленият риск от болести е друго преимущество, заради което си струва производителите да не бавят смяната на растенията до средата на горещото лято,а това да се направи по-рано през сезона и на два етапа.

Резултатите на университетската оранжерия Winter Light безспорно са по-добри, отколкото тези, които постигат фермерите.

Най-добрите земеделски производители произвеждат от 105 до 108 кг на година. Разликата с нашите 120 кг е доста голяма, казва Кемпкс.
 
На 17 декември оранжерията Winter Light ще разполага с нов разсад. Макар да е много рано, изследователите имат своите причини.
Ние избираме кратка реколта за 2019 г., тъй като искаме да приложим напълно светодиодно осветление през лятото и след това да изучим идеалният спектър на светлината за отглеждането на зеленчуци през зимата, разяснява ученият от Вагенинген.