На заседанието на Комисията по земеделие този четвъртък трябваше да бъдат изслушани представители от аграрното министерство по повод таваните на директните плащания. 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

От изказването на зам.-министър Момчил Неков единственото конкретно нещо, което стана ясно е, че влизат ли в тавана работна заплата и осигуровки, ще се реши от коалиционния съвет. Таванът ще е 100 000 евро + Фонд “Работна заплата”- това също е ясно, защото е записано в коалиционното споразумение. 
“Тук въпросът е да се разтълкува на коалиционен съвет какво означава Фонд “Работна заплата” - заплати плюс осигуровки или само заплати”, каза Неков. 

От Агри.БГ потърсихме специалист по трудовите въпроси. 

Фонд “Работна заплата” е ясно разказана в българското законодателство. Той включва трудовите и всички свързани с тях допълнения - социални,пенсионни, здравни осигуровки”, коментира зам.-председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието Валентина Васильонова. 

В Регламента за Стратегическите планове е записано, че държавите членки приспадат от размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопани заплатите, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от земеделски стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудова заетост, припомни председателят на комисията Пламен Абровски. 

Според Неков това е решение на държавата членка и не е императивно - дали да са включени заплати и осигуровки или само заплати. 

Зам.-министърът съобщи и за идея, свързана с Програмата за развитие на селските райони през новия програмен период. Предвиждат се, без да е окончателно, фонд “Земеделие” да осигурява гаранции пред търговските банки по одобрени земеделски проекти за отпускане на кредит. Идеята е с кредита стопаните да реализират инвестициите си, а след това да погасят взетото от банката с получените субсидии.