Пазарът у нас и в Европа изпитва недостиг на телешко и говеждо месо, като на този фон в нашата страна е отчетено намаление на производството.

Задава се още южноамериканско месо. Застрашени ли са фермерите?

Средната цена на едро на килограм кланично тегло на говеждо и телешко месо у нас достигна 4,62 лв. през месец май, което е най-високото ниво за този сезон през последните три години. 

Поскъпването на месечна база - спрямо април тази година, е с 10%, а спрямо средната цена за периода 2016-2018 г. е с 5%, стана ясно от месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

За сравнение през март тази година средната стойност на едро на килограм кланично тегло е била 3,80 лв.

Прогнозата на експертите е, че през следващите месеци цените на телешкото и на говеждото месо ще забавят растежа си, като ще се стабилизират на равнище 4,30- 4,60 лв./кг. 

Основание за това очакване е увеличението на вноса, който достигна 1 916 тона през първите три месеца на 2019 г. Това количество отбелязва ръст с 15% на годишна база. В същото време продължаващо понижение на европейските цени. 

CAPA: „Пазарът на говеждо месо е силно волатилен заради недостатъчното вътрешно предлагане и значителния дял на неугоени (бракувани) животни, които значително размиват средните изкупни цени.“

Анализаторите подчертават, че произведеното в кланиците у нас говеждо и телешко месо през първото тримесечие на тази година е с 30% под равнището на същия период на предходната година.

Най-сериозно е намаляло произведеното количество месо от юници и крави – с 32%, като то продължава да заема основен дял от производството в кланиците. Месото от други говеда отбелязва спад с 29%, а от телета на възраст до една година – с 15%.