Срокът за пререгистрация на земеделските стопани тече до 28 февруари 2016 г., припомнят от Областната Дирекция Земеделие в Добрич. 
 
Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на тази информация ОД „Земеделие” заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата година.
 
Срокът важи за вече регистрираните земеделски стопани, с представяне на актуална информация за дейността чрез анкетна карта с анкетни формуляри, заверени според изискванията на Наредба № 3 от 1999г.
 
Първоначалната регистрация е през цялата година.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!