КНСБ предлага на правителството и на браншовите организации в секторите с недостиг на работна ръка своя проект „Възраждане“ за трайно заселване на 100 000 души с българско произход от Украйна, Молдова и Западните покрайнини.
 
 
Синдикалистите смятат, че програмата може да стартира още през втората половина на тази година с приемането на около 15 000 души от чужбина. 
 
Решение на проблема с недостига на работна ръка бизнесът вижда в премахването на ограниченията пред вноса. От КНСБ отчитат, че през последните 24 месеца са взети мерки в тази посока. Регистрацията на сезонните работници вече става само за 10 работни дни, а получаването на „Синя карта на Европейския съюз“ отнема до 20 дни.
 
„Въпреки това вносът на работници няма да надвиши 10 000 души през тази година и то през летния сезон, под формата на временна заетост за студенти и ученици. Основната работна ръка, която влиза в страната, са украинци и молдовци и то еднократно. Наетите у нас не се завръщат и не могат да запушат дупката на пазара, който търси около 150 000 души в различните браншове на икономиката“, анализират синдикалните експерти.
 
 
В търсене на трайни решения на пазара на труда КНСБ предлага властите да се обърнат към нашите сънародници в Украйна, Молдова и Западните покрайнини с предложение за трайно заселване у нас и предлагане на подходящо обучение и работа.
 
От КНСБ препоръчват да бъдат картографирани подробно свободните работни места в цялата страна – задача, която може да бъде изпълнена със съвместните усилия на браншовите организации, работодателските асоциации и синдикатите. На този етап от изпълнението на проекта в програмата ще могат да се включат и сдруженията в аграрния сектор.
 
За лицата с български произход, доказан с документ от Държавната агенция за българите в чужбина, не е необходимо издаването на визи. Те могат да получат от Дирекция „Миграция“ на МВР разрешения за постоянно и дългосрочно пребиваване у нас, което ще им позволи да се трудят в страната до 5 или 10 години.
 
Успехът на проекта зависи от три неща. Първото е, че на тези хора трябва да бъдат  предложат битови условия, близки до тези, с които са свикнали. Второто е да има достатъчно работни места за квалифицирани кадри с добро заплащане. Третото е семействата на тези българи до получат у нас перспектива и сигурност.
 
 
На практика проект „Възраждане“ предвижда цялостна програма за интеграция на всички общности, в които хората се чувстват българи по произход. За целта е необходимо те да получат достъп до жилище, осигурено работно място и възможност за придобиване на българско гражданство, а също перспективи и програми за обучение на децата им в български средни и висши училища. 
 
„Тази програма ще бъде подкрепена от държавата, но реализирана основно от бизнеса и местните власти, които имат пряк интерес да бъдат населени техните региони“, смятат експертите на КНСБ.
 
Идеята е всяко семейство, което пристига в страната по тази програма, да получава еднократна подкрепа за най-необходимото обзавеждане на дома си в България, издръжка за три месеца и ваучери за обучение и квалификация. 
Очаква се, че за година разходите на бюджета по проекта ще бъдат около 200 млн. лв.