Прогнозата за продукцията на зърнените култури продължава да върви нагоре. Това стана ясно от доклад на Американския департамент по земеделие (USDA) от месец ноември за световното производство, търсене и предлагане на зърно.
 
 
Прогнозните цифри са за 2,073 млн.тона, като увеличението се дължи основно на продукцията от царевица. 
 
Прогнозата на Международния съвет по зърно (International Grain Council) за световното производство на зърно през 2017/2018 също отбелязва повишение с 5 млн. тона на 2,079 млн.тона, което е с 3% по-малко от миналогодишното производство. 
 
По-голямата част от повишението идва от царевицата, най-вече от увеличено отглеждане на културата в САЩ. 
 
По прогноза на ЕК световното производство на зърнени бележи растеж в сравнение с прогнозата от предишния месец, като достига 2,079 млн.тона. Увеличението се дължи най-вече на царевицата (+3,7 млн.тона) и меката пшеница (+1 млн.тона). Растеж в производството бележат Франция (+26,5%) и Румъния (+17,7%), които компенсират загубите в Испания (-31%).
 

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!