Изграждането на 62 нови ракетни площадки за борба с градушките започна на 15 юни с договор за изпълнение в срок от четири месеца. Това означава, че противоградната защита в района на Подбалканските полета и област Хасково ще заработи от следващия сезон.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутатите Никола Динков и Виолета Желева. Двамата народни представители поискаха информация как се изпълнява решението за разполагането на съоръженията с противоградни ракети в седем общини в област Хасково, взето през юли 2017 г.
 
Димитровград, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Любимец, Харманли и Хасково са предоставили терени, които са проучени и одобрени от експертите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ).
 
Министър Порожанов припомни, че засега противоградната защита се извършва от Агенцията само по ракетен способ. За да се разшири нейния обхват през тази година се предвижда въвеждане в действие на два нови командни пункта – в село Тъжа, област Стара Загора, и в град Хасково. Към тях ще бъдат 62-те нови ракетни площадки.
 
„Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предостави на ИАБГ за управление етаж от сграда в град Хасково, където ще бъде разположен командният пункт за управление на дейностите по градозащита за област Хасково. Към момента вече е извършен ремонт на този имот. Междувременно са проведени и процедури по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на необходимите за функциониране на ракетните площадки техника и оборудване“, допълни министърът.
 
 
Става дума за ремонтно-битови фургони за ракетните площадки, мебели и битово оборудване за площадките и за командните пунктове, соларни електрозахранващи системи за осигуряване на автономно електрозахранване на площадките, стационарни радиостанции и антени, компютърна техника и мрежово оборудване, сървъри, средства за противопожарна защита и всичко необходимо за дейността. 
 
„Доставена е нова доплерова метеорологична радарна станция, която е монтирана в командния пункт Поповица към регионална дирекция „Борба с градушките“, Пловдив област. Предназначението на тази станция е да предоставя радарна информация за нуждите и на противоградовата защита в област Хасково. Общата стойност на приключилите до момента договори, свързани с изпълнението на стратегията за разширяване на градозащитата, е близо 8 млн. лв. До края на 2018 г. ще бъдат вече извършени строително-монтажните работи, свързани с въвеждането в експлоатация на двата нови командни пункта и реално те ще заработят от следващия сезон“, обобщи министър Порожанов.