През последните два месеца цените на говеждото и телешко месо се движат с около 10% до 13% над миналогодишните равнища. Тази тенденция се очаква да се запази до края на 2021 г., като пречка пред увеличение на изкупните цени в следващите месеци ще бъде по-голямото предлагане на животни към кланиците.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

По данни на земеделското министерство производството на говеждо и телешко месо в кланиците до края на месец септември възлиза на 4,56 хил. тона. Това e със 7% повече спрямо година по-рано. 

Стимул за клането на животни са растящите разходи на стопаните. До края на годината произведеното количество в промишлени условия може да достигне 6,7 хил. тона, което е ръст от 7,2 % на годишна база, смятат от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Данните на Еврокомерс показват, че в условията на пандемия, потребителското поведение не е еднозначно. Тенденциите показват предпочитания към по-здравословно, устойчиво и местно производство, както и все по-голямо търсене на биопродукти.

Световното производство на животински протеини ще забави растежа си пред 2022 г., се посочва в доклад на Рабобанк. Това ще се случва под натиска на повишените цени на входящите ресурси, които вероятно ще продължат да растат. Други важни фактори са ограниченията на прехода към по-устойчиви производствени методи, предизвикателствата на биосигурността и COVID-19.

Свинско месо

Цените на свинското месо у нас се понижиха до 3,46 лв./кг кланично тегло през октомври. На европейския пазар те продължават да се задържат както под нивата от 2020 г., така и под средните за последните пет години. През идните два месеца не се предвижда нов ценови спад заради повишените разходи за фуражи и горива.

Поевтиняването на свинското месо се дължи и на ограниченото търсене от Китай. Стопаните колят животните, за да се предпазят от влошената възвращаемост.

Експертите на Рабобанк прогнозират намаление на поголовието при свинете в Европа в следващите месеци поради драстичния ценови спад и понижените маржове. Производителите в Германия и Нидерландия ликвидират част от стадата си. Това ще ограничи количеството на предлагането на европейския пазар и може да успокои ръста на цените, прогнозират от CAPA.

Пилешко месо

Произведеното месо от бройлери в промишлени условия през периода от януари до септември 2021 г. е 67,4 хил. тона. Увеличението спрямо същите месеци на предходната година е с 2 хил. тона. При производството на месо от патици обаче има спад с 8 % на годишна база.

Отчетените през последните три месеца цени на пилешкото месо са по-високи от миналогодишните, като през октомври поскъпването е с 5%. Прогнозира се ценовите нива да останат стабилни до края на годината.