Регистрираните на територията на страната животни по видове през стопанската 2020/21 година са публични в Портала за отворени данни. Проследихме кои области се открояват с брой отглеждани селскостопански животни и от какъв вид.

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

Статистическите данни сочат, че актуалният общ брой на говедата и биволите в страната е 534 119. От тях млечните крави наброяват 192 921. Анализатори вече прогнозираха, че до 2025 г. техният брой ще намалее до 190 хиляди. Агростатистиката за предходната стопанска година показва, че тогава броят им е бил 227.7 хиляди за цялата страна.

Към настоящия момент най-много млечни крави се отглеждат в област Пловдив – 25 896, и в Сливенско – 14 109.

По последни данни месодайните крави у нас са 142 583 броя, като най-много от тях са в Благоевградско – 22 118, следвани от Кърджали – 19 398, Хасково – 16 558, Пловдив – 13 084 и Бургас – 12 968.

Отчетлив спад за година се вижда и при поголовието на овцете. През 2019/20 броят животни е бил над 1,3 милиона, а в настоящата статистическа таблица са въведени само 987 488 броя. Областите първенци в това въдство са: Благоевград – 96 645, Бургас – 93 102, и Пловдив – 87 606, като най-много от тях са млечни.

Млечните овце у нас са 797 600, а месодайните – 103 579. Голяма част от месодайните овце са концентрирани в област Кърджали – 26 393. 

При козите водеща област е Благоевград – 25 327. Общият брой на тези селскостопански животни в страната е 156 443. Отглеждането на биволици е концентрирано основно във Враца – 2924, Пловдив - 2020, Хасково – 1472, и Сливен – 1122, а общият им брой у нас е 14 652.

В свиневъдството (общо 552 975 свине) най-много животни отглеждат фермерите в област Добрич – 95 921.

Най-много пчелни семейства са преброени в областите Добрич – 55 077, и Бургас– 50 334. Като цяло родните пчелари имат 706 154 пчелни семейства.

Първенци по брой в българското животновъдство са птиците. Общият им брой у нас е 29 716 611.