През последните няколко години постепенно нараства броят на млекопреработвателните предприятия в страната. За миналата година те достигат 237, или със 17 повече спрямо 2017 г., а заетите лица са над 7,4 хиляди, отчитат експерти на Министерството на земеделието.

Статистика: Броят на овцете се запазва, но се увеличава млеконадоят

Тенденцията се обяснява със стремежа към добавяне на стойност към първичното производство на сурово мляко в районите с развито животновъдство.

През 2018 г. предприятията в сектора са преработили общо 661 354 хил. литра сурово мляко, изкупено в страната. Това е с 10,1% повече спрямо година по-рано. Реализираната продукция е нагоре с 3,6%, достигайки 837 млн. лв. без ДДС.

МЗХГ: „Директните продажби и употребата на сурово мляко в стопанствата отбелязват годишен спад от 27,2%.“

За миналата година мандрите преработват почти изцяло краве мляко – над 94% от общо преработеното, добито в страната. Въпреки че производството на краве мляко беше по-слабо, количеството, насочено за преработка, нараства с 11,1%. То е почти 72% от общо добитото краве мляко.

МЗХГ: „През миналата година 66,5% от добитото мляко в страната е насочено за преработка. За сравнение през 2017 г. този дял е по-нисък – 56,7%.“

Според експертите много са факторите, които определят този ръст. Сред тях те посочват окрупняване на млечните ферми и усилията на производителите да повишат качеството на млякото.

Съществено влияние оказват и изменените условия по схемите за обвързано подпомагане в сектора. През 2017 г. бяха въведени изисквания за доказване на минимална реализация на мляко, съобразена с породната принадлежност и продуктивност на млечните животни (стокови и под селекционен контрол).

Увеличената преработка на мляко, разбира се, води и до по-голямо производство на основни млечни продукти. Най-голям ръст за една година има в производството на пресни сирена, включително извара – 16%.

МЗХГ: „Продължавайки тенденцията от 2015 г. насам, производството на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, се свива с 8,1% на годишна база.“

Според анализаторите за това допринасят нормативните промени, които доведоха до ясното разграничаване на имитиращите от млечните продукти на пазара.

Спад има и в производството на сравнително скъпия кашкавал от овче мляко. То е надолу почти наполовина – с 45,4%. За сметка на това има ръст в производството на кашкавал от краве мляко (5,8%) и от други млека, като козе, биволско и смес (15,1%), които все повече се търсят на пазара. 

При бялото саламурено сирене общо произведеното количество през 2018 г. е с 3,3% повече спрямо година по-рано. Основен принос тук има ръстът от 6,4% при кравето сирене. Обратна е тенденцията при произведеното овче сирене и сирене от други млека, които намаляват съответно с 2% и 15,7%.

Експертите отчитат спад и в произведените количества кисели млека през миналата година. Натуралното кисело мляко е надолу с 9,7%, ароматизираните кисели млека и млечни десерти – с 5,5%, а на сметана (прясна или заквасена) – със 7,7%.