През 2018 г. поголовието на млечните овце-майки почти не се изменя (-0,4%) спрямо година по-рано. За сметка на това се увеличава средният млеконадой (3,4%), сочат нови данни на аграрната статистика.

Официално: Млечните крави намаляват, спадат и добивите на мляко

Според експертите от Министерството на земеделието добивът на овче мляко през 2018 г. е с 3,1% по-висок, като общото количество достига 69 117 хил. литра.

За същия период броят на отглежданите кози-майки нараства малко повече – с 4,7%, а производството на козе мляко се изчислява на 41 921 хил. литра, което е спад с близо 1% на годишна база. 

Анализатори: „Увеличението на броя на отглежданите кози-майки с 4,7% през 2018 г. успява частично да компенсира по-ниската (-5,4%) средна млечност.“

Добивът на биволско мляко бележи доста по-съществен ръст (13,3%) в сравнение с предходната година, но остава сравнително малък (11 389 хил. литра). Увеличението се дължи на отглежданите с близо 18% повече биволици, докато средната млечност намалява с 4,2%, посочват експертите.

Очакванията за тази година са добивът на овче и козе мляко да бъде около или малко над нивото от 2018 г. Тук влияние оказват броят на млечните овце-майки и козите-майки към края на 2018 г. и потенциалът за повишение на средната млечност.

Анализатори: „Тази година по-чувствително увеличение се предвижда при биволското мляко, но не до степен, която да окаже съществено влияние върху общия добив на мляко в страната.“

Статистиката на ресорното министерство за 2018 г. показва, че насоченото за преработка овче и козе мляко намалява, съответно с 8,2% и 5,7%. Тази тенденция се дължи на ограничителните мерки в някои райони на страната заради Чумата по преживните животни, а при козето мляко – в допълнение и с по-нисък добив през миналата година.

При преработката на биволско мляко обаче се отчита значително увеличение спрямо 2017 г. – с 33,5%. Количеството обаче остава сравнително малко, формирайки едва 0,6% от общо преработеното мляко.