Държавен фонд "Земеделие" стартира кръстосани проверки по заявленията за подпомагане за Кампания 2018 г., съобщиха от пресцентъра на Фонда.
 
 
Проверките са стартирали вчера, 3 юли. Те представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
 
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления.