Новото самолетно заснемане на част от територията на страната ще стартира на 19 юни 2017 г. това съобщиха от министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Целта е да се обновят данните в Системата за идентификация на земеделските парцели. 
Планирано е заснемането да обхване около една четвърт от територията на страната и е част от изпълнението на четиригодишен проект за изготвяне на нова цифрова цветна ортофото карта (ЦОФК) на цялата страна, до 2019 г. включително.
 
Съгласно изготвен от изпълнителя график, при благоприятни климатични условия, заснемането за тази година трябва да приключи до края на месец юли и ще обхване изцяло области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, както и части от области Перник, Кюстендил, София област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Бургас.
 
 
Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото високо качество на получената цифрова ортофото карта.
 
В резултат на дешифрацията на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.