Областният управител на Ямбол издаде заповед да започне изпълнението на проект за унищожаване на пестициди с изтекъл срок на годност, предаде кореспондент на БНР.
 
Определена е комисия за изпълнение на обществената поръчка. Задачата е да се преопаковат, транспортират и предадат за окончателно обезвреждане негодни пестициди, опасни и неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита.
 
Първите складове, които ще бъдат предадени на изпълнителите на обществената поръчка за почистване на територията на област Ямбол, са три. Те се намират в село Тенево, община Тунджа, и в градовете Елхово и Болярово.
 
Дейностите са част от изпълнението на проект за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност на територията на България. Цифрите говорят за над 4 хиляди тона негодни пестициди от общо 216 склада.
 
Нека припомним, че проектът е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).