През анализирания период средните цени на едро на ябълките, оранжерийните домати и червен пипер на тържищата в страната са с между 3,7% и 9% по-високи на седмична база.

 
По данни на земеделското министерство  при търговията на едро със зелен пипер, десертно грозде, полски домати и картофи се отчита поевтиняване, в рамките на 5,5% - 10%.

В сравнение със същия период на 2016 г., средните цени на едро на картофи, оранжерийни домати, пипер - зелен и червен, и ябълки нарастват от 1,9% до 66%, най- значително при ябълките, докато тази на десертно грозде се понижава с 3,2%.