Пролетната сеитба се извършва с ускорени темпове при зърнените култури, които позволяват интензивно производство.
 
 
Данни за това са представени в новия седмичен анализ на земеделското министерство. Площите, засети с маслодаен слънчоглед са се увеличили от 4,879 млн. декара на 6,242 млн. декара или с близо 28% на годишна база.
 
Значителен ръст е отчетен и при царевицата за зърно – 17%, от 2,741 млн. декара на 3,215 млн. декара.
 
Значително по-големи площи вече са засети с пролетен ечемик. Увеличението е с 46% от 20 226 декара на 29 609 декара. Съществен ръст има и при овеса – 48% от 60 352 декара на 89 616 декара. Експертите отчитат седемкратно разширяване на площите, които вече са засети със сорго - от 1 439 декара на 10 114 декара на годишна база.
 
          Засети площи с маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 25 април
 
Източник: МЗХГ
 
При редица други пролетни култури обаче е налице спад. Площите, засети с фуражен грах, са намалели с 44% до 137 051 декара, а при градинския грах са орязани с 58% до 11 221 декара. Нивите с леща са намалели с 65% до 10 154 декара. За ориза понижението е с 37% до 3 900 декара.
 
Значително намаление има при фасула – с 84% до 2 194 декара, при доматите – с 18% до 4 865 декара и при пипера – с 88% до 140 декара.
 
„Към 25 април 2019 г. при засетите площи с отделните пролетни култури се наблюдават разнопосочни изменения на годишна база. Площите с картофи, царевица за зърно, слънчоглед (маслодаен и шарен), овес, силажна царевица и сорго са с от 9,6% до над седем пъти повече на годишна база, докато при останалите наблюдавани пролетни култури засега сеитбата/засаждането изостава, най-значително при пипера. До момента не са засети площи с лен и пъпеши“, коментират експертите на земеделското министерство.