Световните продажби на биопестициди надхвърлиха 3 млрд. долара, въпреки че към днешна дата на тях се падат едва 5% от пазара на препаратите за растителна защита.
 
 
Независимо от това, продажбите на този сравнително нов пазар се увеличават с 15-20% всяка година, като се очаква през 2020 г. да достигнат 5 млрд. долара, пише agropages.com. Все по-често синтетичните пестициди се заменят с биопродукти. Според анализатори, към 2050 г. биопестицидите ще заемат половината от пазарния сегмент на растителната защита.
 
Европа и Северна Америка са основните пазари на биопестициди. Сега техният дял е съответно 36% и 35% от световното потребление. Следват Южна Америка с 16%, Азиатско-Тихоокеанския регион с 8%, а на всички останали се падат около 5%.
 
Биопестицидите се делят на два вида – микроорганизми и получени по биологичен път екстракти. Силно се усеща нуждата от по-нататъшни научни изследвания на този вид продукти. 
 
Необходимо е да се реши проблемът с късия срок на съхранение на биопестицидите, високата им цена и лесната деградация на полезните им качества. Тези недостатъци водят до неудовлетворителни резултати при използването на биопрепаратите и до намаляване на търсенето.
 
 
Според някои изследвания, използването на нанотехнологии може да повиши ефективността на биопестицидите, да удължи продължителността на действието им и да намали загубите, предизвикани от изветряване. За да се получат реални резултати от тези нови технологии обаче, са необходими мащабни полеви изпитания.
 
Затова разширяването на пазара на биопестицидите в бъдеще до голяма степен ще зависи от количеството и качеството на научно-изследователските работи. Предстои да се решат такива задачи, като понижаване на стойността и съвместимостта на биопестицидите с аграрната химия, тъй като биологичните продукти на този етап не могат напълно да заместят синтетичните продукти за растителна защита. В същото време съвместното използване на двата типа пестициди е доказано ефективна програма за справяне с неприятелите.
 
Най-голям ръст в използването на биопестициди ще бъде достигнат при зеленчуците и плодовете, където се изисква остатъците от пестициди да бъдат сведени до минимум.