Голямо оживление в износа на зърнени и маслодайни култури от България е отчетено в „Пристанище Варна“ от началото на пазарната 2017-2018 г. до последната седмица преди коледните и новогодишните празници, стана ясно от бюлетина на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Реколта 2017: Ръст при фуражния грах и лещата

Пшеницата, изнесена през порта, за периода от 3 юли до 24 декември 2017 г. възлиза на 1.384 млн. тона, което е с 10,7% повече спрямо същия период на предходната година.

Най-впечатляващ е ръстът в експорта на български ечемик. Увеличението на годишна база е от 13 916 тона на 86 684 тона или повече от шест пъти.

Пазарната година започна много успешно и за износа на слънчоглед. В периода от началото на септември до края на декември доставките през варненското пристанище за чужбина са в обем 119 243 тона или със 131.5% повече в сравнение със същия период на 2016 г.

При рапицата обаче се наблюдава спад на износа – от 216 457 тона през втората половина на 2016 г. на 133 597 тона през същия период на 2017 г. Това означава намаление с 38,3%.

Почти двойно е увеличението на годишна база в експорта на царевицата. Изнесеното количество се повишава от 151 710 тона през последните четири месеца на 2016 г. на 291 964 тона през същия период на 2017 г.

Средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури в края на декември остават без промяна спрямо предходната седмица.

Средните изкупни цени на ечемика, хлебната пшеница, царевицата и слънчогледа са с между 1,2% и 18,5% под нивата отпреди една година, като най-чувствително понижение има при слънчогледа. Рапицата поскъпва с 2,9% на годишна база, а фуражната пшеница - с 0,4%.