В някои землища белите петна са разпределени пропорционално между ползвателите. В случай, че работя масив, но белите петна са разпределени на друг, който не ги е платил, ще бъдат ли изрязани? - въпросът поставиха земеделци на дискусия по време на Националната среща на Асоциацията на земеделските производители.
 
„Там където белите петна са разпределени пропорционално, те реално ще бъдат изключени от масивите на този, който не ги е платил. Ако даден ползвател не си плати белите петна, които са пропорционално разпределени в цялото землище, за да има санкция за него, белите петна, които попадат в негови масиви и са платени от други хора, ще бъдат изключени от неговото правно основание, обясни експертът Свилен Костов, съветник на министъра на земеделието и храните.