Сдружения на производители на плодове и зеленчуци искат по-бързо издаване на сертификати по Схемата за подобряване качеството на плодовете и зеленчуците, произведени в България. За това настояха и представители на Сдружението на производителите на плодове и зеленчуци „Югозапад 2013“ пред експерти от Дирекция “Растениевъдство“ към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на поискана от тях среща.

[news]


Производителите настояват да се увеличи броят на инспекторите в областните дирекции по безопасност на храните, които да проверяват и издават сертификатите на земеделските стопани, одобрени по Схемата за подобряване качеството на плодовете и зеленчуците, произведени в България.

„Недостатъчен е броят на инспекторите, които да обхванат кампанията по окачествяване и сертифициране на продукцията и които да обработят цялата информация, свързана с реализиране на програмата“, подчертаха земеделците от регион Благоевград, по чиято инициатива се осъществи срещата.

 

Всяка година интересът към програмата за подпомагане на земеделските стопани при производството на по-качествени плодове и зеленчуци расте. От БАБХ – Благоевград посочват, че в региона за 2012 г. бенефициентите по програмата са били 40, а издадените сертификати – 4 000. През 2013 г. броят на бенефициентите е нараснал до 137, а издадените сертификати са 11 500. Припомняме, че по Схемата за подобряване качеството на плодовете и зеленчуците, произведени в България инспектори от областните дирекции на проверяват на място и окачествяват произведената земеделска продукция на територията на съответната област.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!