Сдружения на производители и на производители и търговци, които предлагат на пазара  земеделски и хранителни продукти, могат да подават промоционални програми за реклама и промотиране  на вътрешния пазар на Европейския съюз и в трети страни, които не са членки на Европейския съюз, съобщават от Министерството на земеделието и храните.

В програмите могат да бъдат включени разнообразни дейности- връзки с обществеността (PR), реклама, организация на обучения, конференции с участието на журналисти и лекари, промоции в магазини и супермаркети, дегустации, организиране на конкурси, публикации в специализираната преса и интернет, участие в изложби, панаири, национални и международни изложения. Промоционалните програми се разработват за период на приложение от 1 до 3 години. Програмите не трябва да бъдат насочени към отделни търговски наименования, нито да представят в положителна светлина или да насърчават консумацията на продукти само от една държава-членка на ЕС.

Предложенията за промоционални програми се подават в Министерство на земеделието и МЗХ в срок до 30 септември 2013г. Кандидатстването става чрез попълване на образец на заявление за кандидатстване по промоционални програми, съфинасирани от ЕС.

Към програмите се прилагат следните документи: удостоверение за актуално състояние на сдружението; доказателства за пазарния дял на членовете на сдружението за продуктите, които са обект на програмата, доказателства, че сдружението притежава собствено електронно или книжно издание, отразяващо дейността му; копие на  годишните финансови отчети за последните две години; удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения на сдружението; декларация от сдружението за липса на публичноправни задължения; описание на наличната организационна структура и експертен състав, които доказват техническия капацитет на сдружението за изпълнение на предложената промоционална програма; решение от компетентния орган на сдружението за участие в програмата и осигуряване на съфинансиране заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението; декларация от сдружението, че промоционалната програма включва само послания, които съответстват на законодателството на държавата, в която се представя продуктът (само по отношение на програмите, насочени към пазара на трети страни).

Пълните условия и набор от документи можете да изтеглите от ТУК

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!