На 7 март 2018 г. в град Силистра ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Национална агенция за приходите (НАП). 
 
 
На събитието Иванка Скорчелиева, директор на НАП - офис Силистра, Даринка Камберова, началник-отдел „Услуги за клиенти“, Елка Савова, инспектор по приходите, отдел „Услуги за клиенти“ ще запознаят гостите с данъчно облагане и осигуряване на земеделските стопани, промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 г. и особености при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски, съобщиха от НССЗ. 
 
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в Силистра ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
 
Събитието ще се проведе в град Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 49 сградата на Художествената галерия (вход към Куклен театър), Конферентната зала на Областния информационен център (ОИЦ) - Силистра.