Започва ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Облитанията ще стартират на 15 юни тази година, като е планирано да обхванат около една четвърт от територията на страната.
Заснемането през 2018 г. и е част от изпълнението на четиригодишен проект за изготвяне на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на цялата страна, който ще приключи догодина.
 
Изпълнителят е подготвил график, според който при благоприятни климатични условия, заснемането за 2018 г. трябва да приключи до края на месец юли и ще обхване основно части от областите Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Сливен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Враца, София град, София област, Монтана, Перник и погранични с Република Турция райони в области Бургас, Ямбол и Хасково.
 
                        Актуализация на цифровата ортофотокарта 2018 г.
Източник: МЗХГ
 
„Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофото карта“, отбеляза министерството.
 
Според съобщението, в резултат на дешифрацията – разчитането, на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г. Теренните проверки ще започнат през август.