Само едно подадено заявление за пропаднали земеделски площи, вследствие на поройните дъждове, има във врачанска област. Това каза в интервю за "Дарик" Лора Лазарова, директор на Областната дирекция "Земеделие" във Враца. Става дума за около 300 декара нива с пшеница в белослатинското село Търнава.  
[news]
За уточняване на процента на пропадналите площи ще се наложи второ посещение на експертната комисия от дирекцията след отдръпването на водата от залетите площи. Има сигнали и за наводнени площи с посеви в община Мизия, вследствие на високи подпочвени води, но за тях все още не са подадени заявления.
 
Във врачанска област има засяти 549 980 декара площи с пшеница, с ечемик около 32 000 декара, със зимна маслодайна рапица около 70 000 декара. С най-голяма засята площ в областта е община Бяла Слатина – със 132 000 декара пшеница, 8 000 декара с ечемик и 17 000 декара с рапица. Следват я общините Криводол, Оряхово, Хайредин и община Враца. С най-малко засети площи са общините Роман и Мездра.