Близо 3500 дка земеделска земя във Видинско ще бъдат засегнати от модернизацията на път Е-79, съобщи областният управител Албена Георгиева, цитирана от БТА.
 
Земята попада в отсечката между Видин и Ботевград, а собствеността върху нея е частна, общинска и държавна. До момента Областната дирекция „Земеделие“ във Видин е издала 22 акта за категоризиране на засегнатите имоти.
 
На 20 март Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е подала проекта на подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП–ПП) за обекта. Предстои Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието да утвърди трасето и площадките за проектиране.
 
Вече са в сила решения на Общинските съвети на Видин, Грамада, Димово и Руженци. С тях те изразяват съгласие да променят предназначението на засегнатите общински имоти с начин на трайно ползване „пасища, мери“.
 
Изтекли са сроковете за подаване на възражения в общините. Равносметката са две възражения, две молби и по едно искане за община Видин и за община Димово. Всички те обаче нито спират процедурите по проекта, нито ги забавят, обяснила Георгиева.