През миналата година Върховният административен съд (ВАС) уважи жалбата на пет асоциации в секторите „Овцевъдство“ и „Козевъдство“, с която те оспорваха чл. 23 от Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания /ДВ бр.19/2017/г.
 
С решението на ВАС от 2-ри юли 2018 г. се отмениха разпоредбите на чл. 23 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадена от министъра на земеделието и храните.

 

Последваха промени в Наредбата, но преди това се състояха протести, които завършиха с оставките на тогавашния зам.-министър на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров, Георги Праматаров, директор на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели” и на д-р Златка Възелова, директор на дирекция „Животновъдство”. 


Независимо от категоричното решение на ВАС, земеделското министерство реши да обжалва решението на съда на 22 юли 2018 г. Подадена е искова молба от министъра на земеделието, храните и горите, по това време Румен Порожанов, с искане за прогласяване нищожността на решението на ВАС от 2-ри юли, поради неговата неяснота и невъзможността същото да бъде изпълнено. Както и поради изнасянето на съда извън правораздавателната му компетентност.


Заедно с исковата молба бяха изложени факти и обстоятелства, за които се твърди, че са опорочили посочения съдебен акт до степен на нищножност.


Почти година по-късно, на 4-ти юли 2019 г., Административен съд София-град излезе със своето решение, научи Агри.БГ.


„Първоинстанционното производство е образувано по жалби на изброените по-горе юридически лица с нестопанска цел, като първоначално е поискана отмяна на цялата Наредба 3 от 2015 г., с наведени твърдения за незаконосъобразност.
Видно от протокола за съдебното заседание, проведено на 25.09.2017 г., на жалбоподателите е даден срок изрично да заявят какво точно обжалват, както и основанията за отмяна. В изпълнение на указанията на съда, чрез процесуалния представител, с направено уточнение, като изрично се сочи, че „предмет на жалбата е сега действащия текст на чл. 23 от Наредба 3 от 2015 г., а редакцията му след влязлото в сила изменение на наредбата, публикувано в Държавен вестник брой 19 от 28.02.2017 г.“.Настоящият състав намира, че предвид на изложените съображения, оспореното решение не представлява нищожен съдебен акт и не следва да бъде прогласявано като такъв.
 

Отхвърля исковата молба на министъра на земеделието, храните и горите, с искане за прогласяване нищожността на решението от 2-ри юли на ВАС – петчленен състав – II колегия“.
 
Агри.БГ потърси за коментар една от заинтересованите страни по делото – НОКА за коментар.

 

„Факт е, че земеделското министерство обжалва решението на ВАС от миналата година. След решението и на Административен съд София-град стана ясно, че решението на ВАС не е нищожно и не страда от пороци. Истината е, че Наредба 3 беше нескопосана“, обясниха от НОКА.

 

От НОКА отново подчертаха, че отмененият чл. 23 от наредбата е нанесъл значителни вреди на сектора. Заради него стопаните на десетки хиляди животни, според асоциацията, не успяха да се възползват от полагащите им се субсидии. Заради това през изминалата година беше отпусната и държавна помощ, която подпомогна стопаните за нанесените загуби от спорния член.