Министерството на финансите (МФ) публикува данни за текущото икономическо развитие за третото тримесечие на 2013 г. Според анализите на база статистическа информация през третото тримесечие растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) се ускори до 0.7%, а износът, който нарасна с 8.5%, отново бе основен двигател на икономическата активност.

 

„Растежът на вноса също се ускори до 7.4% поради повишено търсене от страна на експортно ориентирани отрасли, въпреки това нетният износ запази положителния си принос. Инвестициите в основен капитал нараснаха с 1.2% и според данните за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи“, се посочва в анализите.

 

 

През третото тримесечие на 2013 г. растежът в селското стопанство се забави и достигна 3.8%. За същия период общият брой на заетите в икономиката отбеляза слабо намаление от 0.1% на годишна база. Положителен принос към динамиката на общата заетост през третото тримесечие има селското стопанство. Сезонната заетост в аграрния сектор подкрепи увеличението на заетите в сектора с 2.5% на годишна база.

 

През третото тримесечие на 2013 г. производителността на труда в българската икономика отчете растеж от 1.6% в реално изражение в резултат от повишената икономическа активност в страната и преодоля негативната тенденция наблюдавана през предходното тримесечие, се посочва в доклада на Министерството на финансите. Според анализите през периода е отчетено повишение с 2.4% на производителността на труда в аграрния сектор.

 

Месечният анализ към ноември за текущото развитие на българската икономика е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!