Министерския съвет се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 15 ноември 2021 г. в Брюксел, съобщават от правителствената информационна служба.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

В областта на земеделието министрите са обсъдили ситуацията на пазара на селскостопански продукти. България и голяма част от делегациите са отправили призив към Комисията за предприемане на спешни извънредни мерки в подкрепа на сектора на свинското месо в Европейския съюз (ЕС).

На срещата е бил дискутиран и ключовият проблем с покачващите се цени на енергията и фуражите и последствията за сектор земеделие.

По повод проведената през септември 2021 г. Европейска седмица на опрашителите, въпросът за тяхното опазване отново е бил повдигнат на Съвета. Нашата страна е подчертала значението на темата за опазване на пчеларството и медоносната пчела. Много участници са призовали Комисията да предостави възможност за безопасни, нехимични алтернативи на пестицидите. 

По време на заседанието е била представена и информация относно втората Годишна конференция „От фермата до трапезата“, която се проведе в средата на октомври в Брюксел. Редица страни членки са препотвърдили подкрепата си за Стратегията „От фермата до трапезата“. България и други делегации са подчертали и необходимостта да се гарантира, че търговската политика на ЕС е в съответствие с тях.