Произвели сме с 33,5% повече царевица за зърно в сравнение с края на 2017 г., сочат последните оперативни данни, отчетени към 13 декември 2018 г. от Министерството на земеделието, храните и горите.
 
Продукцията от царевица за зърно възлиза на 3 090 хил. тона, като се забелязва и съществено увеличение на средните добиви в сравнение с миналата година – с 30,6%.
 
Събраният маслодаен слънчоглед е 1 887 хил. тона, което показва леко нарастване на количеството с 2,5% спрямо 2017 г. Средните добиви също са нагоре – с 12,7%.
 
Пo отношение на реколтата от пролетници силажната царевица печели първото място с ръст от 21,9% спрямо миналата година. Последното място е за градинския грах със спад от 77%. 
 
При тютюна разликите са съществени. Продукцията от тип „Ориенталски“ е с 29,8% нагоре, докато тази от типовете „Бърлей“ и „Вирджиния“ намалява респективно с 26,7% и 59,8%.
 
 
Увеличението на средните добиви от основните зеленчукови пролетни култури спрямо 2017 г. не е осезаемо. Най-високо е увеличението при доматите (1,2%) и пипера (1,7%), а спад се отчита при картофите (-7,4%), пъпешите (-10,5%) и дините (-18,7%).
 
При овошките най-голям е ръстът в продукцията спрямо 2017 г. от круши (70,8%), следвани от сливите (49,7%) и черешите (34,6%). Само производството на малини (-2,0%), праскови (-20,0%) и кайсии (-50,5%) намалява.
 
По-голяма продукция е отчетена и при етерично-маслените култури – лавандулата расте с 28,9%, а маслодайната роза – с 23,0%.
 
Производството на грозде от десертни и винени лозя е съответно с 8,5% и 12% над нивата отпреди една година. По-малкото реколтирани площи се компенсират от по-големите средни добиви от декар.
 
Най-значително увеличение на средния добив спрямо 2017 г. се отчита при сливите (40,7%), а намаление – при кайсиите (-41,9%).
 
До момента е извършена предсеитбена подготовка на 14 282 хил. дка с есенници, като данните почти се припокриват с миналогодишните. Само дълбоката оран тази година леко изостава, като днес обработени са 7 426 хил. дка, а по същото време миналата са били 10 454 хил. дка.
 
Засетите площи с пшеница са с 0,2% над отчетените за 2017 г. Площите с тритикале се свиват най-съществено (-10%), следвани от ръж (-5,0%) и маслодайна рапица (-3,2%).