Разгорещени дебати между държавите членки предизвика новият регламент за биологичното производство по време на Съвета на министрите в началото на тази седмица.  Основните въпроси, които се обсъдиха по време на дискусиите и до момента са най-спорни, бяха: Вноса на биологични продукти от трети страни; Предложението за облекчен режим на контрол от страна на сертифициращите организации и Предложението за въвеждане или невъвеждане на праг за пестициди и неразрешени субстанции, съобщи за Фермер.БГ Албена Симеонова, биопроизводител и член на Борда на IFOAM EU.
[news]
Най-лесно се постигна консенсус по втора точка, за която някои от страните предлагаха да се въведе облекчен контрол при нерискови оператори. Там аз излязох с индивидуално становище, което изцяло съвпада с това на Биоселена и на Българска асоциация Биопродукти, т.е., че трябва да се запазят задължителните годишни проверки на сертифициращите органи, посочи Симеонова.
 
По първа точка, във връзка с вноса, една голяма част от страните от Южна Европа (Гърция, Франция, Португалия) са притеснени от възможността за ограничаване на вноса на биопродукти и то най-вече касаещи тези от Африка. Там беше постигат консенсус, според който, всички вносни продукти от трети страни трябва да са в пълно съответствие с европейското и националното законодателство на съответната страна.
 
По думите на Албена Симеонова най-големият спор е бил по отношение праговете за пестициди. България, заедно с Кипър, Гърция и Румъния настоява за отнемане на сертификата на всеки продукт, в който е засечен нерегламентиран химикал. Почти всички  останали страни под влиянието на Германия (Франция, Великобритания, Холандия, Полша) настояват да не се отнема сертификата, ако е доказано, че замърсяването е допуснато под влияние на външен фактор - почвено замърсяване, умишлено замърсяване и т.н., уточни Симеонова. По този въпрос не е постигнат консенсус, затова е насрочено и ново заседание  на Съвета на министрите на 15 и 16 юни 2015 г. 

Албена Симеонова, Томас Фертл и Ян Плаге от Борда на IFOAM EU по време на обсъжданията

Европейският биосектор ясно показа, че няма да приеме регламент, който включва десертификационен праг, в който не са включени специфичните за биопроизводството изисквания, свързани с пълно съответствие за вноса“, заяви Ян Плаге, член на Борда на IFOAM EU.“ Призоваваме Комисията най-накрая да спази обещанието си и да подкрепи днешното мнозинство, като се опита да намери решение, което не включа десертификационен праг.”
 
“Биопроизводителите трябва да бъдат възнаградени за своята служба в полза на обществото и околната среда, а не да са наказвани, заради пестициди, които не са използвали. Предложението за десертификация не само, че е грешно, но то може да застраши биопроизводители, които не могат да понесат финансовите рискове, както и да застраши мирното съжителство на биологичните и конвенционалните производители, които са в един район“, подчерта Албена Симеонова. “Докато не съществуват хармонизирани правила на европейско ранище относно съоръжения, методи и изследователски параметри, използвани от европейските лаборатории, прилагането на един такъв десертификационен праг на практика дори няма да бъде осъществимо.“

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!