Консумацията на краставици се увеличава, както в България, така и на основните пазари в света, показват данни за последните две години.
 
 
Производството на краставици в страната през 2018 г. се очаква да бъде около 67 хил. тона. Отбелязаният през 2017 г. ръст в количествата от открити площи ще се запази и те вероятно ще нараснат с до 16 хил. тона, съобщава Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя месечен бюлетин.
 
Крайните цени на краставиците сега са с около 20% по-високи,  отколкото година по-рано. Това се обяснява с по-слабия внос и намаленото предлагане. Цените на дребно през лятото ще продължат да падат, но едва ли ще слязат под 1.60 лв./кг, смятат анализаторите.
 
Световното производство на краставици през 2017 г. достигна около 82 млн. тона, което е с 2% повече, отколкото през 2016 г. За последните пет години се отчита почти 19% ръст на световното предлагане, като безспорен лидер е Китай с 83% увеличение, следван от Иран с едва 2%.
 
Рабобанк очаква запазване на силното търсене на краставици, докато при доматите се предвижда задържане на потреблението през следващите години. Стабилен ръст ще има в търсенето на пипер – както зелен, така и червен. Отбелязаните тенденции в зеленчукопроизводството дават голям шанс на оранжерийното производство.
 
Общото производство на домати през 2018 г. ще достигне 158 хил. тона, сочи още изследването на CAPA. Количеството ще бъде приблизително същото, като произведеното през 2017 г.
 
 
Изкупните цени на доматите през първото тримесечие на 2018 г. разкриват големи разлики между тях и цените на едро, става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ). Изкупните цени са средно 0.92 лв./кг или едва 50% от цената на едро.
 
Делът на доматите от полето на нашия пазар ще остане водещ с количество 96 хил. тона, докато оранжерийното направление ще се увеличи до 62 хил. тона, смятат анализаторите.
 
Производството на сладък пипер в света достигна около 34 млн. тона през 2017 г. Производството расте с 3% годишно през последните години. Най-голям производител е Китай с 51%, Мексико – 8% и Турция – 7%.
 
Центърът отбелязва и някои значими за зеленчукопроизводството в чужбина. Анализ за влиянието на цените върху решенията за това какви зеленчуци да се отглеждат от фермерите води до промени в площите в рамките на 10%.
 
В същото време водещ фактор при избора на фермерите за зеленчукопроизводството е специализацията, а не цените. Това е така, поради натрупания опит и изградената инфраструктура, но и заради създадените търговски контакти.
 
Високите цени на краставиците през май 2018 г. бяха масово явление в съседните на България страни. В края на месеца цените на дребно в Турция са около 0.7-0.8 евро/кг или почти двойно на равнищата, обичайни за това време на годината.
 
 
Цената на едро на доматите в Източна Европа в края на май тази година е около 0.50 евро/кг. В същото време изкупната им цена в Турция е 0.3 долара/кг. В основни европейски страни износителки – Испания и Италия, изкупните цени се движат в рамките на 0.4-0.6 евро/кг. Характерното при цените на доматите, но и на другите зеленчуци е не само сезонността, но и голямата динамика само за дни.
 
В края на май тази година цените на едро на зеления пипер от Испания вече достигат 1.60 евро/кг. В Турция предлагането продължава да бъде на цени около 0.38 долара/кг. Цената на вносния пипер от ЕС, който ще се предлага през юни тази година, няма да падне под 1.10-1.20 евро/кг за група страни, сред които е и България.