Всички площи с есенници в област Шумен са наторени и третирани с хербициди. Това съобщи Магдалена Йорданова, старши експерт „Поземлени отношения” в ОД „Земеделие” - Шумен. Тя обясни пред радио Фокус, че ечемикът е в начална фаза на изкласяване, а пшениците е в края на фаза на вретенене и в началото на фаза на изкласяване. Есенниците към момента са в много добро състояние. 
 
Има един съставен протокол за унищожени площи вследствие на лоши климатични условия. Става дума за 10 дка кайсиева градина в землището на кв. Дивдядово в Шумен, където 100 % от площите са унищожени. „Обикновено това става при по- ранните сортове, тъй като в началото на месец март температурите паднаха и няколко дни имаше слана, която унищожи цветовете“, каза Магдалена Йорданова.