Международен семинар на тема „Създаване на оперативни групи“ в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. се проведе в Прага, информират от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Изпълнителният директор на НАЗ Наталия Тодорова се включи в деловата работа на форума, организиран от Европейската комисия (ЕК), с домакинството на Министерството на земеделието на Република Чехия.

 

Участие в семинара взеха представители на България, Чехия, Ирландия, Холандия, Словакия и Обединеното Кралство. Българската делегация бе съставена от представители и на МЗХ, Национална селска мрежа, Институт „Никола Пушкаров”, Тракийски университет – Стара Загора, Бизнес Инкубатор – Гоце Делчев, МИГ – Раковски, Национална асоциация на младите фермери в България, както и Национална служба за съвети в земеделието.

 

В рамките на двудневното събитие българските делегати обсъдиха възможностите за създаване на оперативни групи и подпомагане на иновативни проекти в рамките на мярка 16 „Сътрудничество” на ПРСР 2014-2020 г. Акцент в мярката е хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!