От Инспекцията по труда в Кюстендил обявиха, че започват масови проверки на черешопроизводителите за организацията по прибиране на черешите.

Ще проверяваме под лупа организацията, наемането на работници и провеждането на инструктажи на берачите, посочи Александър Крумов, директор на отдел “Инспекция на труда” в Кюстендил, цитиран от в-к Струма.

Проверки ще се правят сутрин преди берачите да са влезли в масивите, ще се следи дали са в изправност стълбите, с какви договори работят работниците. При констатирани нарушения ще бъдат съставяни актове като минималнта глоба е 1500 лева.

Съвместно с контролно-техническата инспекция ще бъдат проверявани и машинно-тракторните станции в Невестино, Шишковци, Баланово и Шатрово, където има земеделски кооперации.

Фермер.БГ припомня, че Главната инспекция по труда вече започна национална кампания "Спазване на здравословните и безопасни условия на труд в икономически дейности „Растениевъдство" и „Животновъдство”. Инспекторите по труда извършат проверки в четири основни направления: организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, безопасност на труда, хигиена на труда, законосъобразно наемане на работещите и заплащане на труда.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!